Něco o těchto stránkách

Stránky byly vytvořeny ve svobodném textovém editoru gEdit 2.12.1, grafické prvky byly zpracovány ve svobodném grafickém editoru The GIMP 2.2.8 (The GNU Image Manipulation Program) a vektorovém editoru Inkscape.

Stránky byly napsány v jazyce XHTML 1.0, formátování je zajištěno prostřednictvím kaskádových stylů CSS. Jako skriptovací jazyk bylo použito PHP. Vývoj byl kompletně prováděn na svobodné platformě GNU/Linux za použití svobodného grafického prostředí Gnome 2.12.1 a při vývoji nebyly použit žádný proprietární software.

Vstup pro administraci těchto stránek <<ZDE>>


Stránku vytvoøil a spravuje Pavel Mareèek - veškeré závady hlaste na adresu mook@mook.cz
System © 2006-2009 Pavel Mareèek
Webdesign © 2009 Pavel Mareèek
Správa © 2009 Pavel Mareèek