3) Nové projekty ↶ Zpět

Po době "zkracování" (film Postřižiny) začíná doba "sdílení" kdy si budeme všichni navzájem pomáhat.

[x_Nabijecka03.jpg] ← → ❎