Fotovoltaika ↶ Zpět

V červnu byla zprovozněna ostrovní fotovoltaická elektrárna s výkonem 2kW. Předpokládaná denní výroba je 2000 Wh. Zde budu publikovat své zkušenosti s výstavbou a provozem tohoto zařízení které bude použito k napájení elektrickou energií 230Vstř zahradního domku (osvětlení, varná konvice, vařič, mikrovlnka, lednička) a hlubinného čerpadla na pitnou vodu a čerpadla na zalévání. Postup výstavby elektrárny je patrný z fotografií. Elektrárna fungovala na první zapojení. Všechny spotřebiče s velkým výkonem samostatně pracují po požadovanou dobu mimo mikrovlnné trouby která při zapnutí vytvoří tak velký proudový náraz, že ho měnič vyhodnotí jako zkrat a zařízení odpojí. Problém jsem vyřešil pomocí termistoru a bimetalového teplotního spínače (schema zapojení viz foto). Při slunečném dni pokryje elektrárna veškerou spotřebu energie (čerpání vody z vrtu, čerpání vody na zalévání, vaření vody v rychlovarné konvici, osvětlení, lednička, nabíjení akubaterií do ručního nářadí i grilování na malém elektrickém grilu) Je zřejmé že fotovoltaický panel dokáže vyrobit ještě více el. energie než kterou dokážu spotřebovat a tak uvažuji že přebytečnou energii budu dodávat do sítě a tím částečně pokrývat spotřebu zahrádkářské kolonie. Další zkušenosti s provozem později.

[IMG_20210522_173040.jpg] ← → ❎