Klub

Náš klub je nevýdělečným zájmovým sdružením osob, ktré se dobrovolně podílejí na uhradě nákladů na provoz klubu (nájem, energie, údržba apod.) a to formou příspěvků nebo přímých plateb za poskytnuté zboží či služby.

Zpět