Současný svět jinýma očima Půstování

Budeme-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíme nic! Když se pokusíme porozumět sobě, pochopíme celý vesmír.
Buddha (563 až 483 před n.l.)

Prospívá ten, kdo pomáhá lidem v nouzi a nikoli ten, kdo jiné nutí aby se ho báli.
Imhotep (2 570 před n.l.)

Chceme-li něco udělat pro druhé tak začněme pracovat na sobě!

Rozdat můžeme jenom tolik lásky kolik jsme si ji schovali pro sebe.

Když se naučíme mít rádi sebe budeme potom milovat celý svět. Když ale lásku nebudeme dávat najevo nečekejme že bude opětována.

Máme-li pocit, že nás náš kocour miluje víc než náš partner měli bychom si uvědomit, že ten kocour je jenom vděčný za to, že ho krmíme!

Největším nepřítelem vědění není ignorance, je to iluze vědění.
S Hawking

Spoléháme na druhé, že nás pravdivě informují. Co je pravda a co je lež však musíme poznat sami. Teprve potom budeme moudří.

Lež musí mít logiku aby jí někdo uvěřil. Pravda ji mnohdy na první pohled nemá!

Lidé nechtějí slyšet pravdu, protože s pravdou musí přijmout i zodpovědnost, té se ale bojí.
(Lidé nechtějí slyšet pravdu o uprchlících protože by je museli přijmout. To se jim ale nechce a tak si raději vytvářejí iluzi, že je potřeba se jich bát)
Amnesty International: EU se podílí na týrání, znásilňování a zabíjení uprchlíků v Libyi

Zlo je způsob kterým se odlišuje to co je dobré od toho co je pouze správné.

Uzdravit se znamená sestoupit ke kořenům svých ran a slíbat všechnu bolest.

Jsme děti doby

A nutno podotknout, že doby neveselé. Je zřejmé, že současná západní civilizace vyčerpala vše dobré a pozitivní co mohla lidem přinést. Jsme zavlečeni do hloupých a nebezpečných stereotypů, podle kterých se už nedá rozumě žít. Vše co je kolem nás a na čem lpíme a myslíme si, že bez toho nemůžeme žít, nestojí ani za zlámanou grešli. Ať děláme co děláme, tak se všechno obrací proti nám. Myslím, že je na čase vzít život do vlastních rukou a přestat hrát tuhle podivnou hru, kterou s námi hrstka vyvolených hraje. Je čas se zastavit, zamyslet se kdo jsme, jak žijeme a co pro šťastný život vlastně potřebujeme. Není to náhodou zdravá příroda, láska, děti, rodina a dobré vztahy se všemi lidmi? Navrhuji proto se na svět podívat z jiné strany, té duchovní, kterou jsme ze svého života k naší škodě už dávno vytěsnily. Nabízím pár dokumentů a postřehů, které o tom hovoří. Třeba Tě to zaujme a vydáš se na svou vlastní cestu, lepší než je ta po které jdeme v současnosti. Věř, že každý máme svůj život ve svých rukou, jen je třeba nebát se, vzít na sebe zodpovědnost a vykročit!

Odkazy na zajímavé dokumenty:

Charlie Chaplin - Diktátor (cz tit.)
Konec západní civilizace, historik Miroslav Bárta
Domov aneb Kam směřuje naše cesta
Jak přežít pokrok
Dokument o alternativním pohledu na svět ...
Současný svět - komplexní pohled, řešení
Současný svět - komplexní pohled, řešení - dodatek
"Základní příjem" - alternativa vycházející ze systému
Nová chronologie - pyramidy
Džoserova pyramida - důmyslné zařízení pro lidskou transformaci
REVOLUCE VĚDOMÍ - Ervin László
KVANTOVÝ AKTIVISTA - film o spiritualitě kvantové fyziky
STANISLAV GROF - Revoluce vědomí a vnitřní transformace
Jak se nestat PACIENTEM! - MUDr. Jan Hnízdil
Jaroslav Dušek a jeho host MUDr. Jan Šula v pořadu "Duše K"
Povídání Vlasty Marka


Doporučená literatura:
Amit Goswami, Ph.D. "Kvantový doktor"
Amit Goswami, Ph.D. "Kvantová kreativita"

Doporučené filmy:
Byl jsem při tom (USA 1979)
Matrix (USA 1999)
Pokojný bojovník (USA 2006)
Summerhill (Velká Británie 2008)
International (USA 2009)
Vyměřený čas (USA 2011)
Lucy (USA 2014)
Mládí (Itálie 2015)

AKTUÁLNĚ:

Otevřený dopis ministru obrany ČR
Rozhovor s dvojitým agentem Mortenem Stormem
Ondřej Šteffl nejen o základních školách
Rozhovor s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou o současných trendech v ekonomice
Ivo Barteček: O korporacích
Ivo Barteček: Jak se zbavit ekonomicky nevhodné společenské nezbytnosti
Stephen Hawking: O stavu světa
Válka strojů
Profesor Peter Staněk: Svět v létě 2022
Profesor Peter Staněk: Poslední období lidstva

Jsou to obsáhlé dokumenty popisující současný stav a možná řešení. Vydrž při jejich sledování až do konce, stojí to za to! Zároveň se omlouvám za přechodnou neaktuálnost některých odkazů. Mnohé odkazy jsou z YouTube často mazány ale podle popisu je jistě najdete z jiných zdrojů.

A proto:


Poznámka:
Dovol abych ještě výslovně uvedl, že mnou prezentovaný názor vychází z přesvědčení, že tzv. "západní civilizace" je na konci své cesty a proto se nedá reformovat. Moje cesta tedy není cestou reformních změn, ale také není cestou boje, který má za úkol svrhnout současný systém. Je cestou duchovní, cestou osobní zodpovědnosti za sebe a své blízké a vychází ze zcela jiného pohledu na náš svět a celý vesmír.


Tak to na tom světě chodí - lidem vládne strach

Čím větší strach máme, tím méně jsme svobodní.

Strach je příčinou konfliktů, násilí a nesvobody, odvíjí se od základních lidských pudů:

pud pohlavní- lidem přirozený, iracionální, těžko ovladatelný

Strach a případné konflikty vyplývající z tohoto pudu jsou ovlivňovány úrovní příslušných hormonů v těle.

(sexuální touha, chtíč, neukojenost, zamilovanost)

pud mateřský- přirozený především ženám

Strach a případné konflikty vyplývající z tohoto pudu jsou ovlivňovány úrovní příslušných hormonů v těle.

pud sebezáchovy (strach ze smrti)- lidem přirozený, je ovlivňován vnějším prostředím

Strach ze smrti má v různých kulturách různou úroveň. Čím menší je, tím menší je možnost ovlivňování života jednotlivců.

Viliam Poltikovič: Brána smrti

Pud sebezáchovy se projevuje:

strachem z nemoci (z bolesti)

strachem z nedostatku (z nedostatku peněz)

strachem z odloučení (ze samoty)

Strach z nemoci - systémové řešení:
Životní styl a stravovací návyky jsou v systému katastrofální. Velmi zatěžují tělo i psychiku, vedou k chronické nepohodě a tudíž nemoci.
Způsob poskytování zdravotní péče je v současném systému negativně ovlivňován farmaceutickým průmyslem. Dochází také k přílišné specializaci lékařů a neosobnímu přístupu k pacientům. Lékaři léčí ale neuzdravují! Vždyť jsou placeni za léčení a nikoli za uzdravování!
Alternativa:
Střídmost, vegetariánství, pravidelné půsty, pravidelné otužování, urinoterapie, meditace (je v silách jednotlivce bez jakýchkoli finančních nákladů)
Celostní medicína, alternativní medicína, holotropní dýchání (je v současnosti již k dispozici)

Strach z nedostatku - systémové řešení:
Veškeré hmotné i nehmotné statky jsou převáděny na peníze a peníze jsou sami o sobě od jisté doby zbožím a tím dochází ke zkreslení všech hodnot které se penězi vyjadřují a následně k jejich degradaci (nedávno byla zaplacena částka 110 milionů eur za přestup fotbalisty do jiného klubu a už ani to není pravda, v srpnu 2017 byla tato částka překonána a to hned dvojnásobně - za přestup bylo zaplaceno 222 miliónů eur!!! to je v přepočtu 5,5 miliard korun). Všichni se obávají ztráty výdělku a peníze se stávají nejvíce žádanou komoditou. Peníze jsou modlou systému a "neviditelná ruka trhu" se stala doslova vyšším "božským" principem. Spolu se zhroucením finančního systému (dluhová past) dojde i ke zhroucení společenského systému.
Alternativa:
Zrušit stávající finanční systém a obnovit funkci peněz jako směnného ekvivalentu. Již nyní se objevují pokusy o zavedení místních, lokálních měn a jako další cesta se ukazuje použití nezávislé a nikým neregulované virtuální měny (např. bitcoin).

Strach z odloučení - systémové řešení:
Systém klade přehnaný důraz na rozvoj ega (to je vědomé ztotožnění se s určitým názorovým systémem, který nás potom ovládá). Pomocí globálního systému výchovy, peněz a reklamy směruje lidi ke konzumnímu způsobu života (to je přehnaná potřeba vlastnit předměty nebo vykonávat činnosti, které jsou pro náš život zbytečné nebo dokonce zničující) a potírá jejich základní - přirozené potřeby jako je potřeba lásky, bezpečí, rodiny, porozumění blízkých apod! Udržuje lidi v neustálém napětí a strachu - ve stresu. Tím dochází k rozvratu rodinného a příbuzenského života a současně k rozvratu společnosti jako takové. Jedinec potom zůstává sám a končí v ústavech sociální péče.
Alternativa:
Návrat ke skupinovému - komunitnímu způsobu života s důrazem na rodinu a výchovu dětí které se následně postarají o rodiče. Již nyní existují alternativní komunity - komunitní ekofarmy, komunitní ekovesničky, kibucy, squateři apod.

Pár postřehů na téma DROGY

V naší společnosti jsou drogy chápány jako zdraví škodlivé, návykové látky jejichž užívání je třeba potírat a kriminalizovat. Ve skutečnosti tyto látky v přiměřených dávkách nejsou zdraví škodlivé ani návykové. Návyk na jakoukoli drogu či situaci nebo činnost (situační drogy - viz níže) je odvozen od mentálního stavu jedince, který drogu použije nebo používá.

Základní rozdělení podle účinků:

HYPNOTIKA (též narkotika nebo opiáty) - chovají se stejně jako endorfin který si tkáně v těle vytvářejí sami - tlumí vnitřní i vnější nervové stimuly (hlavně bolest), způsobují pocit opilosti a euforie (opium, heroin, morfin, kodein, diazepam, rohypnol a alkohol)

Pozor! Látky z této skupiny při dlouhodobém používání skutečně způsobují fyzickou závislost. Brání přirozené tvorbě endorfinu který utišuje bolest a vyvoláva pocit blaha (euforie). Život bez drogy potom způsobuje silnou nepohodu a deprese kterých se dá zbavit pouze návratem k droze a nebo zdlouhavou odvykací kůrou. Dalším velkým problémem je to že tyto látky jsou obsaženy ve všech medikamentech které jsou předepisovány proti bolesti, nespavosti, horečce a kašli, takže se s nimi každý z nás běžně setkáváme. Mimo to alkohol jako povolená, běžně dostupná a hojně používaná droga patří právě do této skupiny!

STIMULANTY - stimulují tvorbu dopaminu který způsobuje pocit pohody, zvýšené síly, nadbytku energie a sebevědomí, snižuje chuť k jídlu, oddaluje únavu a spánek (pervitin, kokain, extáze, PCP, kratom, kofein či nikotin)

HALUCINOGENY (psychedelika, disociační drogy) - způsobují změny vnímání, myšlení, emocí a vědomí, zjevují skryté, ale reálné aspekty mysli (cannabinoidy - konopné produkty, lysohlávky, LSD, DMT, mezkalin a ayahuasca)
Pomocí tohoto typu drog je možné léčit závislosti všeho druhu, teda i závislost na jiných drogách!!!
DMT - duchovní molekula

Přirozeným stavem každého jedince je život bez braní chemických či přírodních drog. Jejich použití je na místě při léčbě nemocí a psychických problémů. Pokud se ale naučíme drogy zvládat můžou nám značně vylepšit život i zdraví. Pokud se staneme na jakékoli droze závislí je tomu vždy naopak a způsobíme tím problémy nejenom sobě ale i svému okolí.

Obdobné účinky jako chemické či přírodní drogy podávané do těla požitím nebo vpichem mají také určité specifické činnosti a situace do nichž se člověk dostává - situační drogy (neoficiální termín). Tyto činnosti vyvolávají v těle tvorbu přirozených psychoaktivních látek, které ovlivňují psychiku jedince (např. dopamin, serotonin, endorfin, noradrenalin ...). Z tohoto pohledu se můžeme stát závislí také na sexu, práci, sportu, fandovství, gamblerství, moci atd.

Jednou z drog, ač to zní neuvěřitelně, je také jídlo. S jídlem přijímáme do těla širokou škálu látek z nichž mnohé vyvolávají tvorbu dopaminu v mozku a mohou tím způsobovat závislost. Při jejich vysazení můžeme pociťovat větší nebo menší abstinenční příznaky. Mimo to se zdá, že i způsob přípravy jídla má vliv na vyvolání závislosti. Proto je pro některé jedince velmi těžké přijímání potravy omezit nebo držet diety s vynecháním látek na nichž je daný jedinec závislý. Měli bychom přijímat daleko méně potravy než je v současnosti zvykem a občas jídlo i vysadit (držet půst) a tím odlehčit tělu aby mělo více sil na sebeúzdravné činnosti, jako je například odbourávání přebytečného tuku a toxinů (autofagie). Na druhé straně potom nemusíme zbytečně vydávat energii při usilovném sportování, které nám odčerpává také čas a peníze. Stačí pouze jednou týdně kondiční hodinové cvičení (např. plavání nebo běh)
Mé zkušenosti s půstováním najdete <<ZDE>>

Poznámka: Tělo je schopné za určitých okolností přijímat energii z prostředí a pomocí této energie si vytvářet všechny potřebné látky samo a v takovém případě potom dospělý jedinec nepotřebuje přijímat potravu vůbec. Toto tvrzení dokládá například svou zkušeností Henri Monfort, který už 10let nepřijímá potravu <<Setkání s Henri Monfortem>>.

Pojednání o "špíně"

Taky se bojíte všech těch zákeřných bakterií, které na nás číhají všude kolem? Kupujete prostředky proti nim a vše omýváte a postřikujete a udržujete doma až úzkostnou čistotu? Ano, zdá se logické, že když ve svém okolí vyhubíme všechny tyto "škodlivé a životu nebezpečné" mikroorganizmy budeme méně nemocní. Problém je ale v tom, že zdaleka ne všechny tyto mikroorganizmy jsou pro nás škodlivé. Je tomu právě naopak! Většina těchto mikroorganizmů je k našemu životu nezbytně potřebná. Uvedu jen dva příklady toho, proč bychom měli alespoň částečně přehodnotit svůj postoj k běžné denní hygieně.

1. Náš imunitní systém si potřebuje vytvořit dostatek obranných látek pro boj proti infekčním chorobám. Při setkání s běžnou koncentrací virů a bakterií, které vyvolávají tyto choroby se ochranné látky v těle tvoří přirozenou cestou a tím se imunitní systém posiluje (toto je vlastně princip vakcinace). Pokud ale učiníme své okolí v podstatě sterilní, tento proces nemůže probíhat a tím jsme daleko méně odolní, což ve svém důsledku vede ke vzniku alergie - přecitlivělosti.

2. Naše buňky ke svému metabolismu potřebují různé druhy nerostných látek a vitamínů. Například také vitamin B12, který je důležitý především pro správnou funkci krvetvorby, podílí se na syntéze DNA, je nezbytný pro správnou funkci nervového systému. I přes to, že se vitamin B12 nachází v živočišné potravě, není syntetizován rostlinami ani zvířaty. Pouze bakterie jsou schopné produkovat biologicky aktivní vitamin B12 – živočišné tkáně pouze skladují vitamin B12 vyprodukovaný bakteriemi, který se pak předává v potravním řetězci dále. Od té doby co Louis Pasteur v roce 1877 vypracoval teorii bakteriálního onemocnění je naše civilizace v masivní válce proti bakteriím – i přes to, že je většina z nich extrémně prospěšná. Případy nedostatku vitaminu B12 můžou tak být následek přílišné čistoty!

A co děti ......

Nejspíš jsme zapomněli jaké je to být dítětem jinak bychom se k našim dětem chovali jinak. Mít děti je základní předpoklad našeho přežití a způsob jejich přípravy pro život určuje jak budou v životě šťastní a spokojení a tím následně jak budeme šťastní a spokojení my.
A proto:
Mějme děti protože je chceme (vědomé početí) a cítíme se připraveni se o ně starat.
Dbejme aby těhotenství matky proběhlo co nejklidněji bez zbytečných stresů.
Porod je pro dítě tím největším zlomem v jeho životě a tak mu ho dopřejme v co nejpřirozenějším prostředí a pokud možno přirozenou cestou (orgasmický porod) a za přítomnosti tatínka.
Mentálně se dítě vyvíjí do sedmi let a v tomto věku potřebuje co největší přítomnost (neplést si s pozorností) obou rodičů aby od nich "odkoukalo" jejich způsob života. (Pozor! Nejvíce dítě vnímá v době od početí do tří let. To, že to ještě moc neumí dát najevo nás nesmí mást!) Podívejte se na časosběrný dokument Děti 2010.
Fyzický vývoj je ukončen ve čtrnácti letech a do tohoto věku je potřeba zvládnout základní školu a pubertu. Rodiče by i v této době měli být pro děti vzorem.
Duševní vývoj je potom dokončen v jednadvaceti letech kdy je jedinec zcela samostatný a jakékoli pokusy o jeho "převýchovu" selhávají!

Tady dávám na uvážení jiný pohled na početí, výchovu a vzdělávání našich dětí:
Povídání o početí
O výchově
O vzdělávání
Summerhill - hraný film o alternativní škole

O tom co je dobré, co je správné a co je zlo.

Snažíme se dělat všechno správně dle zvylkostí, společenské konvence, zákonů, předpisů a nařízení v naději, že si tak zajistíme spokojený a šťastný život. Ne všechno z toho co děláme je ale také dobré. Jen moudrý pozná co je dobré a co je jenom správné. Zlo je potom způsob jakým se prosazuje to co je jenom správné ale není dobré. Proto i ti kdo si myslí že dělají všechno správně mohou napáchat spoustu zla.

Jak tedy poznáme, že to co děláme je dobré? Je to jednoduché: Dělejme například všechno tak, abychom co nejvíce šetřili energií. To je vlastně základní přírodní (božský) princip.

- jezme jen tolik kolik je potřeba na pokrytí energie a stopových prvků nutných pro buněčný metabolizmus
- snažme se konzumovat kvalitní jídlo z místních zdrojů
- zorganizujme si všechny běžné činnosti tak, aby nutný energetický vydej byl co nejnižší
- vyvarujme se konfliktů a násilí - vedou k destrukci a tím i k plýtvání energií
- buďme všímaví, vstřícní a ohleduplní ke svému okolí, ve spolupráci s ostatními nám potom vše půjde lépe, bez velkého úsilí a vydávání velké energie
- nehoňme se za sny, život přeci není o tom jak bych si přál žít, kde bych si přál žít a s kým bych si přál žít ale o tom, že žiju teď, tady a s těmi co tu jsou!
- neplýtvejme vnějšími zdroji energie a surovinami na jejichž výrobu či dopravu je energie potřebná
- ochraňujme své životní prostředí, nezabíjejme zbytečně zvířata, neničme zbytečně rostliny
- snažme se využívat obnovitelné zdroje energie které se nacházejí v místě použití (energie z biomasy, vodní energie, větrná energie, solární energie)
- nekupujme zbytečnosti, i na jejich výrobu je potřeba energie
- používejme a vyrábějme předměty s dlouhou životností tak, aby nebylo potřeba je neustále měnit za nové


Jistě přijdete na další příklady a když se zamyslíte, tak zjistíte že současná "západní civilizace" nic z toho nedělá, a nebo dělá ale nedůsledně. Z tohoto pohledu je "západní civilizace" rakovinou naší planety a to se všemi důsledky jaké obvykle rakovina má!!!

O šťastném životě

Když se trochu zahloubáme o tom jak žít abychom byli šťastní a spokojení, tak nám nejspíš po chvíli přemýšlení o našem hmotném blahu vytane na mysli i naše duševní pohoda. Problém ale je jak ji popsat a jak ji dosáhnout. Já bych měl jedno řešení. Posuďte sami:

Podle mého názoru se všechno točí okolo třech základních pojmů.
POKORA, LÁSKA, TOLERANCE
No jo, ale o co tedy vlastně jde? Všichni ta slova používáme ale nedaří se nám k nim dosadit ten správný obsah a tím se nám nedaří je i správně uchopit a žít podle nich. V tom vidím zásadní problém dnešní doby.

Tak tedy co je to POKORA? Myslím, že všichni cítíme, že pro náš život existují základní pravidla která jsou daná objektivně a tím se dotýkají nás všech, kteří žijeme na této planetě. Potřebujeme dýchat, jíst, pít, mít někde místo kde budeme v bezpečí, mít rodinu a děti a přátele kteří nás budou mít rádi. Toto jsou základní hodnoty ke kterým bychom se měli upnout, POKORNĚ je přijmout a dělat vše pro to aby fungovaly pro VŠECHNY.

LÁSKA je základním principem naší existence (bytí). Není jenom o sexuálním vztahu dvou partnerů nebo o lásce ke svým dětem. Láska je příjetí všech a všeho co je kolem nás. Vždyť jsme součástí tohoto světa a celý svět je tím i naší součástí. Takže když řekneme, že máme rádi svého partnera či své děti, měli bychom si uvědomit, že stejně máme mít rádi i sebe (často na sebe zapomínáme) a všechny kolem nás. Láska jde tak daleko že je možné milovat i své nepřátele!

Jakpak si poradit s TOLERANCÍ. Je zřejmé, že každá bytost na této planetě je jiná a to jak svým vzhledem tak i povahou. Má ale stejné právo na život jako my! Přijměme tento fakt i když mnohdy nesouhlasíme s tím co ostatní dělají, nebo jak to dělají. Nejdříve se jim snažme naslouchat, blíže poznat a pochopit o co jim skutečně jde. Možná, že zjistíme, že jim jde o to samé o co jde nám. Potom se jich přestaneme bát. Náš vzhled a konání se také nemusí někomu líbit a byli bychom rádi kdyby nás jenom chvíli poslouchal a pochopil...


O egu

Nejsem si jistý, že slovu "ego" plně rozumíme a chápeme jeho význam pro život náš a životy ostatních. Když se človíček narodí (jako "božská bytost" jak říká Jaroslav Dušek), tak je jeho chování dáno jen a pouze vrozenými instinkty. Stále by jenom jedl a čůrá a kaká kdykoli a kdekoli, neumí ještě chodit a mluvit. Postupem času ale od svého okolí okouká kde co. No a to "kde co" utváří jeho ego. Po jednadvacátém roku života je ego ucelený názorový systém podle kterého se daný jedinec navenek chová. Tento názorový systém se utváří příčinně. To znamená, že vzniká jako reakce na emocionální prožitky v dospívání. Například, když si malý človíček sáhne na horká kamna a spálí se bude v jeho egu už napořád zapsáno, že kontakt s horkými předměty způsobuje bolest. Podobným způsobem se utvářejí i ostatní stereotypy které nás mají za úkol chránit před nebezpečnými situacemi a také nám usnadnit soužití s ostatními lidmi. Například už nečuráme a nekakáme kdykoli a kdekoli - nejspíš by to ostatním vadilo.
Problém s naším egem ale je ten, že ne všechna nasbíraná "pravidla" která jsou zapsána v našem egu jsou pro náš život dobrá a prospěšná. Závisí to především na tom v jakém prostředí jsme vyrůstali. Uvedu zde jeden skutečný příběh jako příklad jak ego působí.
Asi před třiceti lety snídali na pražském sídlišti starší manželé. Manžel při té snídani zkolaboval. Bylo zřejmé, že potřebuje okamžitou lékařskou pomoc. Stejně to vyhodnotila i manželka a začala jednat. V té době ještě nebyly mobilní telefony a ani pevnou linku neměl každý. Paní proto musela k sousedům přes chodbu, ti telefon měli. Protože ale byla ještě v domácím oblečení a neučesaná a nenalíčená spěchala nejdřív do koupelny to napravit . Snažila se být rychle hotová a tak to zvládla už za 30 minut (obvykle tam trávila i hodinu). Poté od sousedů zavolala záchranku která za 20 minut skutečně přijela. Lékař už jenom zkonstatoval smrt následkem srdeční příhody.
Je zřejmé, že naše ego předurčuje co je pro nás dobré, co je špatné, jak se máme chovat v konkrétních situacích, jak má vypadat náš partner, jak se mají chovat naše děti, jak má šéfovat náš nadřízený i jak mají vládnout naši politici když jsme jim už dali svůj hlas. Pokud něco z toho není podle představ našeho ega dovede nás to hodně "rozhodit". To znamená že to má silný dopad na naši psychickou pohodu a následně samozřejmě na naše zdraví nehledě na to, že nás naše ego omezuje v našich názorech i konání a tím jsme méně svobodní.
O tom, co je příčinou negativních stránek našeho ega a jak jim čelit si můžeme každý sám zapřemýšlet. Já se k tomu vrátím později.

O bolesti

Bolest většinou vnímáme jako velice nepříjemný příznak nemoci či poranění. Bojíme se jí a někdo z ní má i panickou hrůzu. Snažíme se jí zahnat co nejdříve a myslíme si, že po tabletě (či několika tabletách) brufenu, když bolest pomine, je už zase vše v pořádku. Omyl!
Bolest je spojena s nějakým problémem který naše tělo má. Označuje nám (a to velice přesně) místo kde je něco v nepořádku. Ten kdo umí meditovat (odvést pozornost od myšlenek a hluboce se soustředit) ví, že to bolestivé místo žádá o pomoc naší mysl. Přijměme proto bolest jako signál našeho těla který přesně označuje místo kterému je potřeba věnovat soustředěnou pozornost naší mysli. Pokud zvládáme techniku meditace, pomůže nám tato meditace dodat potřebnou úzdravnou energii do tohoto místa, které se potom snáze a někdy i velice rychle vyléčí. Při dostatku praxe s meditací se bolest okamžitě sníží na únosnou úroveň a i proces sebeléčení potom probíhá bez velkých obtíží.

Teorie „odpadu“ jako rozhodujícího faktoru života

Definice odpadu:

Odpad je produkt který vzniká uvědomělou činností člověka a v daném systému je už nevyužitelný a proto se hromadí.

odpad v materiální výrobě – spotřebě
odpad v sociálním životě společnosti
odpad metabolizmu těla
odpad mentální

Poznámka:
Všechny přirozené životní cykly jsou bezodpadové. Odpad vzniká teprve lidskou uvědomělou činností která je podřízena systému. Čím víc se systém vzdaluje přirozeným cyklům tím víc odpadu vzniká. Důsledkem je potom kolaps daného systému.

1. Odpad v materiální výrobě – spotřebě:

odpady průmyslových podniků
odpady v zemědělství
odpady při zpracování potravin
odpady při zpracování surovin
odpady energetického průmyslu
odpady v dopravě
odpady komunální
odpady spotřebitelské

Tento druh odpadů řeší například ekologie.

2. Odpad v sociálním životě společnosti

přežité sociální stereotypy
nesmyslná sociální dogmata
přebujelé náboženské, politické a právní systémy

Tento druh odpadu řeší sociální vědy a filosofie

3. Odpad metabolizmu těla

Tělo samo o sobě je schopno se metabolických odpadů zbavovat. Bohužel vlivem špatného životního stylu (přejídání, nevhodný stravovací režim, nevhodné potraviny atd.) se metabolické odpady v těle hromadí což má za následek stárnutí a předčasné umírání buněk nebo naopak jejich nekontrolovatelné množení -rakovina.

Tento druh odpadu řeší medicína

4. Mentální odpad

Vzniká při vytváření tzv. „mentálního těla“ nebo jinak „ega“. Emoční prožitky v dospívání a i v dalším životě vytvářejí v mentálním těle zápisy podle kterých se následně vytvářejí stereotypy chování, které v dané době a daném systému mohou být užitečné pro život a přežití ale následně se stávají přebytečné a jsou tedy mentálním odpadem. Tento druh odpadu je pro život jedince nejvíce devastující ač si to většinou vůbec neuvědomujeme!!!

Tento druh odpadu řeší psychologie a psychiatrie.Jak nakládat s odpady.

Obecné pravidlo zní: nevytvářet je. Pokud již vytvořeny jsou tak je použít jako druhotnou surovinu a nebo poskytnout čas který potřebují přirozené životní cykly na jejich odbourání. Regenerační schopnosti naší planety jsou v čase neomezené a někdy si vynutí i kolapsy systémů které produkují nejvíce odpadů. Pokud to budeme mít na paměti můžeme kolapsům zabránit.

Jak zabránit kolapsu který způsobuje odpad metabolismu v těle? (Chronická onemocnění, stárnutí, rakovina atd.)

Je to jednoduché. Jíst střídmě, nechat tělu mezi jídlem dostatečný čas na zpracování potravy (nejlépe 16 hodin v kuse kdy v rámci 24.hodinového cyklu nebudeme nic jíst ani pít) a konzumovat kvalitní potraviny (co ušetříme na množství můžeme investovat do kvality). To je všechno!
Protože ale náš současný životní styl a denní režim je jiný není ho většina z nás ochotna a ani schopna změnit abychom vyhověli výše uvedeným zásadám. Bohužel ale jiné způsoby nefungují!

Poznámka:
Proces samočištění buněk se nazývá autofagie a v roce 2016 dostal Nobelovu cenu za její výzkum japonský vědec Jošinori Ósumi.

Jak zabránit kolapsu který způsobuje mentální odpad. (deprese, psychopatie, schizofrenie a jiné duševní poruchy)

Tento problém je složitější a mnohdy se dá zvládnou jen za pomocí terapeutů. Je potřeba si uvědomit jak stereotypy v našem podvědomí ovlivňují naší mysl a rozpoznat zdroje jejich vzniku. Následně se s nimi vyrovnat a tím „vymazat“ příslušné patogenní stereotypy z podvědomí.

Poznámka:
Psychologickými procesy se zabývá psychoanalýza. Nejvýznamnějšími představiteli tohoto směru v psychologii jsou Sigmund Freud a jeho pokračovatel Carl Gustav Jung.


Na závěr: Nebojme se o tom přemýšlet a nestyďme si o tom povídat se svými blízkými. Možná, že se nám potom bude žít lépe!Pavel Mareček

A přidám ještě jednu kratičkou pohádku. Jmenuje se "Pohádka pro holenky"

       Tak holenkové…. Můžu vám tak říkat? Nejspíš jo, protože holenkové jsme byli všichni. Narodili jsme se s holým zadkem a holýma rukama a i bosí jsme byli! Tak se pokusme do těch šťastných dob na chvíli vrátit.
Takže ještě jednou holenkové, víte že se lidi dělí na tři skupiny? Ta první jsou lidé zvířátkoví. To jsou ti kteří jsou ovládaní základními pudy a k životu potřebují hlavně jídlo a peníze. Druhá skupinka jsou lidé květinkoví. Ti jednají podle svého srdce a láska je smyslem jejich života. A ta třetí skupinečka jsou lidé sluníčkoví. Ti o našem bytí a celém vesmíru vědí úplně všechno.
Tak si holenkové představte, že jednou uspořádali celosvětovou konferenci na téma přežití lidstva. První vystoupil se svým příspěvkem zástupce skupiny zvířátkových lidí a rozebral v něm jak lépe a efektivněji bojovat o to abychom měli co nejvíc jídla a peněz a to nám pomůže přežít. Potom vystoupil zástupce květinkových lidí a povídal o tom, že je potřeba využít dostupnou přírodní energii a pomoci ní vyrobit potraviny pro všechny. Taky něco povídal o tom jak je v životě důležitá spolupráce a láska a co že ta láska vlastně je. Měl to moc hezký, ten svůj projev! No, a nakonec vystoupil zástupce sluníčkových lidí a navrhl abychom se všichni v míru a s dobrou vůlí spojili a nabídl za to všem že jim ukáže jak využít volné energie která je všude kolem nás. Pomocí této energie by si mohli lidé vyrobit potraviny pro přežití a i ostatní věci potřebné k životu a to zcela zdarma! Všem se to moc líbilo a upřímně mu tleskali a odhlasovali si že to tak udělají.
       A víte holenkové co se po té konferenci stalo? Asi tak třetí den vyšel ve všech novinách a i v televizi a na internetu inzerát a v něm bylo napsáno:

PRODÁM 7miliard měděných kotlů značky „Lucifer“. Jsou nové, ještě nepoužité.
Značka: Spěchá! Stěhuji se na jinou planetu.