7) Apokalypsa ↶ Zpět

Bapska - Srbsko-Chorvatský improvizovaný přechod pro utečence dne 7.10.2015. Denně tudy projde i několik tisíc utečenců, které jsme vyhnali z jejich domovů. Míří do Evropy v naději, že je přijmeme v dobrém. My o ně ale, jak se zdá, nestojíme a zavíráme je do záchytných (detenčních, koncentračních) táborů. Jen malá hrstka dobrovolníků z Čech jim pomáhá v jejich strastiplné pouti.

[Fotografie0569.jpg] ← → ❎