Soutěžní karambolový stůl ↶ Zpět

Foto instalace soutěžního stolu.

[inst02.jpg] ← → ❎